Priser

Priser är riktpriser. Exakt pris erhålls i samband med läkarkonsultation och bestäms bland annat av ingreps typ och storlek.

KONSULTATION/ÅTERBESÖK LÄKARE 350:-

Utebliven konsultation debiteras med 350:-