Priser

Priser är riktpriser. Exakt pris erhålls i samband med läkarkonsultation och bestäms bland annat av ingreps typ och storlek.

Åderbråck

VNUS radiofrekvens behandling från 19.000.-
VNUS 2 ben från 28.000.-
Stripping från 19.000.-
Lokal extirpation från 10.000.-

Åderbråcksinjektion (per ampull 2ml) 1.750.-
Spindelnät/telangiektasi per ampull 1.750
Skleroterapi per ampull 1.750.-