Priser

Priser är riktpriser. Exakt pris erhålls i samband med läkarkonsultation och bestäms bland annat av ingreps typ och storlek.

ÄRRKORREKTIONER

Pris fastställs vid konsultationen efter bedömning av ärret.