Priser

Priser är riktpriser. Exakt pris erhålls i samband med läkarkonsultation och bestäms bland annat av ingreps typ och storlek.

Hudförändringar/hudfibrom

Leverfläckar/Födelsemärken/pigmentfläckar (utförs av läkare)
1 st leverfläck/pigmentfläck från 1.250.-
per tillkommande från 650.-
Touch up behandling från 900.-
Bedövningskostnad (ingår ej) 300 – 500.-

Fler än 10 fläckar enligt överenskommelse med läkare.
Eventuell prisförändring kan förekomma vid större fläckar än normalt.