Priser

Priser är riktpriser. Exakt pris erhålls i samband med läkarkonsultation och bestäms bland annat av ingreps typ och storlek.

LOKALA EXTIRPATIONER AV ÅDERBRÅCK

Pris fastställs vid konsultationen