Priser

Priser är riktpriser. Exakt pris erhålls i samband med läkarkonsultation och bestäms bland annat av ingreps typ och storlek.

Vårtor /virusvårta (utförs av läkare)

1 st vårta från 1.500.-
Per tillkommande vårta från 1.000.-
Touch up från 1.000.-

behandling gäller max tre månader efter primär behandling

Fotvårta beroende på storlek från 1.800.-
Bedövningskostnad (ingår ej) 300 – 500.-

OBS! Ovanstående priser är riktpriser, exakt pris erhålls I samband med läkarkonsultation och bestäms bland annat av typ, storlek och lokalisation.