Behandlingar

Alla konsultationer genomförs av specialistläkare. Kombinationen av vetenskaplig kunskap och erfarenhet används för att uppnå bästa resultat genom att välja rätt behandling för dig.

Via internetformuläret har du möjlighet att få en preliminär bedömning genom att skicka en fråga och bild. Vi svarar inom rimlig tid.

Rynkor

Uppkomsten av rynkor kan bero på en rad olika orsaker, exempelvis genetiska, överdriven solexponering, rökning eller sjukdom.

Injektionsbehandling av Botox innebär att musklerna slappnar av och synliga rynkor reduceras. Effekten varar i fyra till sex månader. Det används främst i kosmetiskt syfte, vid migrän och för att minska onormal svettning.

Före behandlingen bedövar man med Emlakräm som placeras lokalt där Botox kommer att injiceras. Efter behandlingen kyler man ner området med en ispåse för att förhindra eventuell svullnad eller blåmärken. Komplettering kan göras efter minst fjorton dagar.