Behandlingar

Alla konsultationer genomförs av specialistläkare. Kombinationen av vetenskaplig kunskap och erfarenhet används för att uppnå bästa resultat genom att välja rätt behandling för dig.

Via internetformuläret har du möjlighet att få en preliminär bedömning genom att skicka en fråga och bild. Vi svarar inom rimlig tid.

Leverfläckar (födelsemärken)

Leverfläckar är hudförändringar, kallas ofta för födelsemärken. De kan se ut på många sätt men beror på pigmentförändringar i huden. De kan vara platta, delvis upphöjda eller helt upphöjda. Färgen är oftast brun men kan även vara rödaktig eller svart.

Storleken kan också variera från någon enstaka mm till över 1 cm i diameter. Om man har många förändringar, en som plötsligt ändrar färg, form eller storlek bör man kontakta hudläkare i första hand.

Man utvecklar hudförändringar upp till 40-års ålder. Nya hudförändringar hos äldre personer bör också undersökas av hudläkare.

The ABCD är ett enkelt självtest

A Asymmetri. Den ena halvan av leverfläcken är olik den andra.
B Border irregularity. Kanten på leverfläcken är ojämn.
C Colour. Leverfläcken har mer än tre olika färger.
D Diameter. Leverfläcken är större än 6 mm i diameter

Vid hudförändringar som ovan eller om leverfläcken blir ett sår, växer, ändrar form, färg, blir flammigt, börjar klia eller blöda bör man i första hand kontakta hudläkare.
Före borttagande av leverfläckar ska patienten ha träffat en hudläkare.