Behandlingar

Alla konsultationer genomförs av specialistläkare. Kombinationen av vetenskaplig kunskap och erfarenhet används för att uppnå bästa resultat genom att välja rätt behandling för dig.

Via internetformuläret har du möjlighet att få en preliminär bedömning genom att skicka en fråga och bild. Vi svarar inom rimlig tid.

Vårtor

Vårtor orsakas av virus och sitter oftast på händer och fötter. De är ofarliga och försvinner i regel av sig själva även om det ibland kan ta flera år. Viruset kan smitta vid direkt hudkontakt och risken är större att bli smittad om huden har småsprickor eller sår. Vårtor kan smitta indirekt, t ex via golv i simhallar eller omklädningsrum. Det kan ta en till sex månader från smittotillfället till att man får en vårta.

Symtom

Vårtor på händer och fötter kan vara lätt upphöjda. Ofta syns röda eller mörka prickar i vårtan, detta är blodkärl. Fotvårtor kan ibland bilda så kallade mosaikvårtor som är större än 1 cm och är mycket svårbehandlade, dessa sitter oftast placerade på fotsulan där foten är utsatt för mest tryck och kan ömma när man går.

Behandling av vårtor

Det finns ingen säker metod som botar vårtor eftersom det krävs en aktivering av kroppens immunförsvar för att få bort vårtviruset. Vårtmedel irriterar huden och hjälper till att aktivera immunförsvaret dock är resultatet många gånger otillfredsställande och är tidskrävande. CO2 laser är en mer effektiv behandlingsmetod då den bränner bort hudförändringar på några sekunder.